รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด( 20 ตุลาคม พ.ศ.2565)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี  ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด  Click