รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ( 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click