รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ( 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click