รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์( 20 ธันวาคม พ.ศ.2565)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตสุราษำรธานี Click