รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย / พนักงานสวนและสนาม/พนักงานรักษาความสะอาด( 21 ธันวาคม พ.ศ.2565)

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย / พนักงานสวนและสนาม/พนักงานรักษาความสะอาด Click