รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร( 24 มกราคม พ.ศ.2566)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง Click