รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก (เพศหญิง) 1 อัตรา( 28 เมษายน พ.ศ.2566)

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก (เพศหญิง) 1 อัตรา Click