รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี( 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click