รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป( 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป สังกัดโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง Click