ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) พนง.มหาวิทยาลัย( 28 พฤษภาคม พ.ศ.2553)

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ เพื่อปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่าไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
27052553_2043_scan_matt.pdf