ประกาศผลการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พนง.เงินรายได้( 31 พฤษภาคม พ.ศ.2553)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)บุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ