ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้( 9 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click