ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย( 10 มิถุนายน พ.ศ.2553)

รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติงานที่งานทะเบียนและประมวลผล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click