ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)( 15 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด คลิ๊ก