ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบส้มภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ด้านการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจรหว่างประเทศ( 15 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบส้มภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ด้านการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจรหว่างประเทศ 2 อัตรา รายละเอียดคลิ๊กที่นี้