ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงตากแห้งสาหร่ายพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงตากแห้งสาหร่ายพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  1 งาน  ณ พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด (คลิก)