ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าหอพัก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าหอพัก จำนวน ๑  งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก