ประกาศรับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและอินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด คลิก