ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบูรณาการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดอบรมการผลิตครีมเทียมจากไขมันน้ำมันพืชสุขภาพและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1( 8 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบูรณาการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดอบรมการผลิตครีมเทียมจากไขมันน้ำมันพืชสุขภาพและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ (Covid-19) กิจกรรมที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก