ประกาศขายตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2564( 16 มิถุนายน พ.ศ.2565)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศขายตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิก