ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดการหาค่ายังมอดุลลัส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณ ประจำปี 2566( 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดการหาค่ายังมอดุลลัส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณ ประจำปี 2566  รายละเอียด CLICK