ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเดินหลังคาคลุม ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเดินหลังคาคลุม ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก