ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟถนนบริเวณรอบอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน( 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟถนนบริเวณรอบอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก