ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลขที่ 3/2566( 29 มีนาคม พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เลขที่ 3/2566  โดยขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงเข้าคัดเลือกประกอบกิจการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด คลิก