ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 2 และตู้เอกสารสำหรับบุคลากรใหม่ จำนวน 4 ชุด และ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 และ ตู้เอกสารสำหรับบุคลากรใหม่ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 11 เมษายน พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 2 และตู้เอกสารสำหรับบุคลากรใหม่  จำนวน 4 ชุด และ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 และ ตู้เอกสารสำหรับบุคลากรใหม่  จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จากเงินรายได้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2566  รายละเอียด CLICK