ประกาศผูชนะการเสนอราคางานก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก