ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้อง UC 326 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้อง UC326 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินรายได้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2566  รายละเอียด CLICK