ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint จำนวน 36 ทีม
1. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-08
1. เด็กหญิง ปนิตา  มณีเนียม
2. ชัยบุรีพิทยา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
1. เด็กชาย นทีเทพ  ปรีชา
3. ท่าชนะ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-11
1. เด็กหญิง กัญชิตา  รามกร
4. ท่าชนะ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-12
1. เด็กชาย จักรพงษ์  อุดมศรีศักดิ์
5. เทพมิตรศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-08-20
1. เด็กชาย จิระพงศ์  ยมจินดา
6. ธิดาแม่พระ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-07
1. เด็กหญิง นงพงา  ชมอินทร์
7. น้ำรอบวิทยา
สพม.11
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-01
1. เด็กหญิง บันฑิตา  เพชรคง
8. น้ำรอบวิทยา
สพม.11
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-08-20
1. เด็กชาย หัสนัย  พละเลิศ
9. บางสวรรค์วิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-06
1. เด็กชาย ภาสกร  นุ้ยเจริญ
10. บางสวรรค์วิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-06
1. เด็กชาย กิตติทัต  สนั่นไทย
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | ... 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี