รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click