ประกาศรับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566( 18 มกราคม พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและอินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เลขที่ 2/2566  โดยรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด คลิ