ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานกันซึ้มหอพักนักศึกษา 3 (พวงผกา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานกันซึมหอพักนักศึกษา 3 (พวงผกา)  จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก