ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อทีม วันที่สมัคร
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 ทีม
1. เมืองสุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ประถมศึกษาตอนต้น 2022-11-09
1. เด็กหญิง กวินทรา  เชื้อบุญ
2. เมืองสุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2022-10-31
1. เด็กหญิง กวินทรา  เชื้อบุญ
3. เมืองสุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2022-11-01
1. เด็กหญิง จันทกานต์  วารีอินทร์
4. เมืองสุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2022-11-03
1. เด็กหญิง นลินี  จันทร์ร่ม
5. เมืองสุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2022-11-09
1. เด็กหญิง จันทกานต์  วารีอินทร์
6. เมืองสุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2022-11-09
1. เด็กหญิง นลินี  จันทร์ร่ม
7. สุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2022-11-13
1. นางสาว ชนิดาภา  จิตราภิรมย์
8. สุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2022-11-13
1. เด็กหญิง สิรภัทร  รัตนภิรมย์
9. สุราษฎร์ธานี
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ประถมศึกษาตอนต้น 2022-11-17
1. เด็กหญิง พิชญธิดา  ฤทธิ์ธาทร
10. ศรีธรรมราชศึกษา
PSU ENGLISH SINGING CONTEST 2022:“Welcome to International College. The Stage is Yours!” มัธยมศึกษาตอนต้น เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2022-11-09
1. เด็กหญิง ธัณย์สิตา  พัชรเกียรติบวร
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | ... 80 | 81 | 82 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี