รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก 2 อัตรา( 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก 2 อัตรา Click