รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ( 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click