รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์( 12 ตุลาคม พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click