รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา( 19 ธันวาคม พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click