ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ( 12 มกราคม พ.ศ.2566)

 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click