รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ประปา) ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างฝีมือสนาม( 20 มกราคม พ.ศ.2566)

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ประปา) ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างฝีมือสนาม Click