รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี( 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click