ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 7 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 ตามรายละเอียด คลิก