ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 15 มิถุนายน พ.ศ.2565)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) รายละเอียด คลิก