ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบูรณาการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical จำนวน 5 รายการ( 23 มิถุนายน พ.ศ.2565)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบูรณาการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical จำนวน  5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดอบรมการผลิตมาร์การรีน  เนยขาว และเนยผสม จากน้ำมันเพื่อสุขภาพและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมขนมอบ ครั้งที่ 2 สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical แบบครบวงจร ภายหลังผลกระทบ (covid 19) กิจกรรมที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดคลิก