ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก