ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน จากเงินกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 16 มีนาคม พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน จากเงินกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก