Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 10 อัตรา

16 มีนาคม พ.ศ.2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 10 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก 1 อัตรา

16 มีนาคม พ.ศ.2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

1 มีนาคม พ.ศ.2566

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก (ชาย) 1 อัตรา

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก (ชาย) 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 10 อัตรา

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 10 อัตรา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส.

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส.

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

30 มกราคม พ.ศ.2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร

24 มกราคม พ.ศ.2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ประปา) ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างฝีมือสนาม

20 มกราคม พ.ศ.2566

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ประปา) ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างฝีมือสนาม

หน้า : 1, 2, 3 ... 110, 111, 112