Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์

28 กรกฎาคม พ.ศ.2553

เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์

กำหนดการ โครงการประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง กับ มอ.

7 กรกฎาคม พ.ศ.2553

กำหนดการ โครงการประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง กับ มอ.

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณบดีและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

4 กรกฎาคม พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณบดีและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

4 กรกฎาคม พ.ศ.2553

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

29 มิถุนายน พ.ศ.2553

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ชมภาพข่าวการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2553

4 มิถุนายน พ.ศ.2553

ชมภาพข่าวการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

3 มิถุนายน พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2010) สัญจร ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3 มิถุนายน พ.ศ.2553

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2010) สัญจร ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ

27 พฤษภาคม พ.ศ.2553

ยินดีต้อนรับ "ศรีตรังช่อใหม่"

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานด้านการบริหารแบบรวมศูนย์ฯจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

24 พฤษภาคม พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานด้านการบริหารแบบรวมศูนย์ฯจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกับ ม.อ.

22 ธันวาคม พ.ศ.2552

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกับ ม.อ.

ขอเชิญนักเรียนร่วมตอบแบบสอบถาม

22 ธันวาคม พ.ศ.2552

ขอเชิญนักเรียนร่วมตอบแบบสอบถาม

หน้า : 1, 2, 3 ... , 128, 129, 130