Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือหอการค้า ร่วมพัฒนาบัณฑิตด้วยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

7 สิงหาคม พ.ศ.2562

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือหอการค้า ร่วมพัฒนาบัณฑิตด้วยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ“การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

7 สิงหาคม พ.ศ.2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ“การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลบุตรหลาน (วันที่สอง)

21 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลบุตรหลาน (วันที่สอง)

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลบุตรหลาน

20 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลบุตรหลาน

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 23 พ.ค.- 19 ก.ค. 2562

19 กรกฎาคม พ.ศ.2562

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 23 พ.ค.- 19 ก.ค. 2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 25(2/2562)

13 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 25(2/2562)

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจนานาชาติ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

19 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจนานาชาติ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

5 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01เม.ย. - 22 พ.ค. 2562

23 พฤษภาคม พ.ศ.2562

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01เม.ย. - 22 พ.ค. 2562

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

ม.อ. ร่วมกับ Hochschule Osnabrucek พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ม.อ. ร่วมกับ Hochschule Osnabrucek พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

เวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ (Voice of customer)

13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

เวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ (Voice of customer)

หน้า : 1, 2, 3, 4 ... 126, 127, 128