Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวอบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การดำน้ำ(Skin Diving)

15 ตุลาคม พ.ศ.2553

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การดำน้ำ(Skin Diving)

ประกาศ ! งดการอบรมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยแบบพิมพ์สัมผัส

23 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศ ! งดการอบรมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยแบบพิมพ์สัมผัส

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์

22 มิถุนายน พ.ศ.2553

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์

ประกาศ ! ขยายเวลารับสมัครฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยแบบพิมพ์สัมผัส

21 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศ ! ขยายเวลารับสมัครฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยแบบพิมพ์สัมผัส

ประกาศ ! มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

21 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศ ! มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ฯ

24 พฤษภาคม พ.ศ.2553

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

24 พฤษภาคม พ.ศ.2553

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

ประกาศรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

24 พฤษภาคม พ.ศ.2553

ประกาศรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

รับสมัครนักศึกษาอบรมพิมพ์ดีด

24 พฤษภาคม พ.ศ.2553

รับสมัครนักศึกษาอบรมพิมพ์ดีด

หน้า : 1, 2