Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

30 มกราคม พ.ศ.2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

28 มกราคม พ.ศ.2563

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์ ) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

7 มกราคม พ.ศ.2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์ ) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

27 ธันวาคม พ.ศ.2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินและการเป็นผู้ประกอบการ)

23 ธันวาคม พ.ศ.2562

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินและการเป็นผู้ประกอบการ)

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20 ธันวาคม พ.ศ.2562

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

19 ธันวาคม พ.ศ.2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สหกิจศึกษาฯ) 1 อัตรา

26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สหกิจศึกษาฯ) 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน)

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน้า : 1, 2, 3, 4, 5 ... 92, 93, 94