Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


งานเดิน-วิ่ง มหิดลรำลึก ม.อ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4( 19 กันยายน พ.ศ.2561)

 16 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เดิน-วิ่ง มหิดลรำลึก ม.อ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี และนำเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความมุ่งหวังให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันในการสร้างเครือข่ายคนรักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยบรรดาผู้รักในการวิ่งจำนวนมาก